تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com
سرویس های ترجمه همزمان در زمینه های زیر
ترجمه همزمان در تخصص ها و زمینه ها ی زیر به حضورتان با هزینه مناسب ارائه می شود

For your Conferences, Seminars and Training courses, based on reasonable prices you can please contact us, We have many years of Experiences on Interpretation and Translation in the fields of Medicine, Dentistry, Pharmacology, Gynecology and Obstetrics, Management, Economy, Marketing, Banking, Agriculture, Industry, International Laws, Oil and Gas, Public Relations, Psychology, Accounting, Auditing, E-Commerce, Theology, Human Sciences, Customs, Import and Export, International Exhibitions affairs, Entrepreneur, Factory productions, Car-Making, Insurance and Contracts, Cultural Heritage, Different Launches and Inaugurations, B to B Meetings, Drainage and Irrigation Systems, Dam-Making, Money-Laundry, Petrochemical Industries, Oil and Gas Refineries, Lighting, Decorations, Hoteling, Tourism,
Steel-mills, Computers and Data-Processing etc.

کنفرانسها و همایشها و سمینار و دوره های آموزشی بین المللی که در گذشته توسط آقای فریبرز نوروزی
ترجمه همزمان شده اند ,

1- همایش پزشکی در هتل المپیک
2- کنگره دندانپزشکی در هتل المپیک
3- همایش داروسازی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
4- کنگره زنان و زایمان در سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی
5- همایش مدیریت در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
6- همایش اقتصاد در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
7- همایش بازاریابی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
8- همایش بانکداری در پژوهشکده بانک مرکزی
9- همایش کشاورزی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
10- همایش صنعت در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
11- همایش حقوق در پژوهشکده کانون وکلا
12- همایش نفت وگاز پژوهشکده نفت وگاز
13- همایش روابط عمومی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
14- همایش روانشناسی در سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی
15- همایش حسابداری در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
16- همایش حسابرسی در اداره کل گمرکات کشور
17- همایش تجارت الکترونیک در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
18- همایش الهیات و فقه در پژوهشکده مذاهب اسلامی
19- همایش علوم انسانی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما

20- همایش امورگمرکات در اداره کل گمرکات کشور
21- همایش واردات و صادرات در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
22- همایش امورنمایشگاه های بین المللی در سالن همایشهای بین المللی امور نمایشگاها
23- همایش کارآفرینی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
24- همایش تولیدات کارخانه ها در اتاق بازرگانی اصفهان
25- همایش خودروسازی در هتل المپیک و برج میلاد
26- همایش بیمه و قراردادها درسالن همایشهای بین المللی بیمه ایران
27- همایش میراث فرهنگی در سالن بین المللی سازمان میراث فرهنگی
28- افتتاحیه های متعدد و مختلف
29- نشتهای رو در رو B to B برای محصولات کشورهای متعدد در هتل اسپیناس پالاس و هتل استقلال و پژوهشکده بیمه
30- همایش سیستمهای زهکشی و آبیاری در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
31- همایش سد سازی برای سازمان محیط زیست
32- همایش پولشوئی برای وزارت اقتصاد و دارائی و وزارت نفت و بانک مرکزی
33- همایش امور معادن سازمان توسعه معادن ایمیدرو
34- همایش صنایع پتروشیمی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
35- همایش پالایشگاهای نفت و گاز در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
36- همایش نور پردازی در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
37- همایش دکوراسیون در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
38- همایش هتلداری در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما
39- همایش گردشگری در سالن بین المللی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی
40- همایش ذوب آهن در فولاد مبارکه اصفهان
41- همایش کامپیوتر و داده پردازی درنمایشگاه مصلای تهران

و تعداد متعدد دیگر کنفرانسها و همایشها و سمیناره و دوره های آموزشی بین المللی که در ایران برگزار گردیده است.

دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان
دستگاه ترجمه همزمان
مترجم همزمان
مترجم همزمان
مترجم همزمان
مترجم همزمان
ترجمه شفاهی
ترجمه شفاهی
ترجمه شفاهی
ترجمه شفاهی
ترجمه همزمان
ترجمه همزمان
ترجمه همزمان
ترجمه همزمان
مترجم اسکورت
مترجم اسکورت
مترجم اسکورت
مترجم اسکورت


تلفن آقای فریبرز نوروزی مترجم همزمان : 00989121833158
Norouzi Simultaneous Interpreter and Translator Mobile: 0098 912 183 31 58
انگلیسی<<>>(Farsi) فارسی English <<>> Persian
Norouzi_Translator@yahoo.com